likwidacji barier arhitektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej