WNIOSEK „O” – część A o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”