ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (lekarza okulisty) wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”