ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkołyuczelni dla potrzeb PCPR (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)